Basis Start Progr Ini LogI Rdple Ct
Niet ingelogd
 
Aangemelden kunnen een link plaatsen op deze website.
 
  

 
Leden van Netwerk Tiel 2.0 krijgen gelegenheid om een link naar hun persoonlijke of bedrijfswebsite te plaatsen. De applicatie van NetGov zal hiervoor binnenkort worden aangepast.

De verwijziging naar de website van aangemelden zal dan onder de menubutton "links" worden opgenomen. Zodra de formele oprichting van NetGov (Netwerk Tiel 2.0) een feit is, zal de optie voor verwijzing alleen zijn voorbehouden aan premium-leden.     Algemeen lidmaatschap en premium-lid.

De nieuwe vereniging NetGov zal mogelijk verschillende vormen van lidmaatschap kennen. Gedacht wordt aan twee categoriƫn: algemene leden en premium-leden. Het lidmaatschap voor algemene leden is gratis, premium-leden betalen een nog vast te stellen laag contributiebedrag.

Het premium lidmaatschap geeft recht op gratis deelname aan educatieve bijeenkomsten. Ook andere voorzieningen die NetGov haar leden biedt zullen voor premium-leden kosteloos zijn.   
70 aanmeldingen binnen enkele weken.

De belangstelling voor NetGov is groot. Kort na de aankondiging van de "update" 2.0 hadden zich al 70 kandidaatleden aangemeld voor de vernieuwde vereniging. Dit aantal moet worden opgeteld bij het huidige aantal van 46 leden van de vereniging Netwerk Tiel, allen voormalig gemeentesecretarissen.

Verwacht wordt dat het aandeel van nieuwe ledengroepen nog aanzienlijk zal toenemen. Op dit moment staat de teller op 131 buiten de leden van NetwerkTiel. In de vernieuwde opzet van de 2.0-variant wordt de netwerkcomponent sterk geaccentueerd. Daarmee wordt tevens de aantrekkingskracht van het netwerk vergroot, vooral van buiten de kring van de oude vereniging Netwerk Tiel. NetGov mikt met deze ontwikkeling op een ledenaantal van meer dan 500 in 2016.   

Netwerk Tiel wordt NetGov
NetGov is een concept dat is gebouwd op het fundament van de netwerkvereniging 'Netwerk Tiel' die in 1999 werd opgericht. Netwerk Tiel 2.0 is voorlopig de werknaam

Werden in 1999 en later binnen de verenging Netwerk Tiel alleen leden toegelaten die ooit de functie van gemeentesecretaris vervulden,  in de 2.0-opzet zijn ook andere leden welkom.
Meer weten? Lees het visiedocoment.