Basis Start Progr Ini LogI Rdple Ct
Niet ingelogd
 
Websites van leden en andere interessante internetplaatsen
 
  

Binnenkort kunnen op deze pagina de links worden geplaatst naar websites van leden van de vereniging NetGov i.o. 

Voorlopig zijn hieronder enkele algemene links geplaatst die wellicht van nut kunnen zijn voor belangstellenden binnen en buiten NetGov.

Vooruitlopend op de totstandkoming van de applicatie waarmee links automatisch kunnen worden geplaatst kunnen zij die zich bij NetGov aanmeldden via mail verzoeken om een link te plaatsen. Een verzoek moet worden gericht aan info@netgov.nl


Vereniging Netwerk Tiel.

De vereniging Netwerk Tiel is op dit moment nog een vereniging van uitsluitend voormalig gemeentesecretatissen. U bereikt de officiële website van deze voorliggende vereniging via het webadres: www.netwerktiel.nl
   
Health-check voor teams.

De teamscanner is een gratis Internetapplicatie. Met de teamscanner maakt u de kwaliteiten in een team zichtbaar zodat die doelmatiger en doeltreffender kunnen worden ingezet.
Zijn er aandachtspunten voor het team, dan worden ook die met de teamscanner gesignaleerd. Al met al kan het resultaat van de teamscanner elk team op een hoger niveau tillen. De teamscanner omvat de onderdelen: teamrollen volgens Belbin; conflictgedrag volgens Thomas & Kilmann; kwenkwadranten-signalering (Ofman) en een evaluatieonderzoek van de samenwerking in een team. Resultaten worden direct na de invulling van de toetsen online gepresenteerd. De teamscanner is te vinden op het webadres: www.teamscanner.nl
   
Raadpleging en enquête

Een website die gratis kan worden ingezet voor korte tot uitgebreide enquêtes of raadplegingen is te vinden op www.dinxperlo.nl/onderzoek U kunt hier uw eigen onderzoek samenstellen aan de hand van een reeks stellingen die door respondenten met 'eens' of 'oneens' moeten worden gewaardeerd. Ook de groep respondenten kan door de initiatiefnemer via de website worden gedefinieerd. De respons wordt direct na invulling automatisch geanalyseerd en online gepresenteerd.   
   
Politiek

Binnenkort voor Gelderland in het kader van de Statenverkiezingen in 2015 maar nu al actief voor Limburg is de website www.programmavergelijk.nl. Op deze webstite kunnen partijprogramma's van lokaal en provinciaal opererende politieke partijen worden geplaatst. Bijzonder daarbij is dat partijprogramma's ook zijn vertaald in one-liners zodat het politieke gedachtegoed van verschillende partijen op eenvoudige wijze kan worden vergeleken. Op verzoek kan de websitebeheerder belangstellenden voor deze applicatie machtigen om zelf programmateksten in te voeren.   

Netwerk Tiel wordt NetGov
NetGov is een concept dat is gebouwd op het fundament van de netwerkvereniging 'Netwerk Tiel' die in 1999 werd opgericht. Netwerk Tiel 2.0 is voorlopig de werknaam

Werden in 1999 en later binnen de verenging Netwerk Tiel alleen leden toegelaten die ooit de functie van gemeentesecretaris vervulden,  in de 2.0-opzet zijn ook andere leden welkom.
Meer weten? Lees het visiedocoment.Teamscanner: health check voor teams


Programmavergelijk: hulp bij stemkeuze