Basis Start Progr Ini LogI Rdple Ct
Niet ingelogd
 
Meld u aan bij NetGov en word lid van de netwerkvereniging.
 
NetGov is een open netwerkvereniging voor de governancepraktijk. De vereniging opereert daarmee op het snijvlak van de publieke en private sector en is een broedplaats in de participatiemaatschappij. NetGov stimuleert initiatieven en ontwikkelingen die de overheid kunnen ontlasten. Een kleine maar effectieve overheid in een nieuwe balans met het maatschappelijke middenveld en private instellingen is daarbij het streven.

Leden van NetNov zijn dus actief binnen of in de omgeving van het openbaar bestuur. Ziet u zichtzelf tot de doelgroep van NetGov dan kunt u zich inschrijven als kandidaatlid van de vereniging.

Er gingen u al 134  kandidaatleden voor. Dit is exclusief het ledenaantal van de oude netwerkvereniging van voormalig gemeentesecretarissen. Het actuele ledenaantal hiervan bedraagt 70 .

Vul onderstaande gegevens in. U wordt dan op de hoogte gehouden van de vorderingen bij de oprichting van NetGov.

In het najaar van 2015 ontvangen alle kandidaatleden een uitnodiging om daadwerkelijk lid te worden van NetGov.

Aanmeldingsformulier  

Aanhef/
voorletters
     
 
Emailadres
Uw voornaam
(voluit)

 
   
Telefoon Mobiel
Tussenvoegsel/
Achternaam
 
 
   
Telefoon Vast
 
Adres (straat)
   Nr 
 
    Opmerking  
Postcode
 

 
     
Woonplaats
 

 
   
           

Klik op 'Bevestig' als u klaar bent.

       

Raadpleging kandidaat-leden
NetGov is een concept dat is gebouwd op het fundament van de netwerkvereniging 'Netwerk Tiel' die in 1999 werd opgericht. Netwerk Tiel 2.0 is voorlopig de werknaam.

De vereniging NetGov is in oprichting. De inmiddels opgestelde hoofddoelstellingen zijn richtinggevend en werden eerder vastgelegd in een visiedocoment voor hervorming van de vereniging Netwerk Tiel.
   
De verdere inrichting van NetGov gebeurt in samenspraak met de kandidaat-leden. Voor dit doel is een eerste digitale raadpleging op deze website gelanceerd. Aangemelde kandidaatleden kunnen deze raadpleging vinden onder "Mijn NetGov" Elk kandidaatlid  ontving via mail een uitnodiging om de raadpleging in te vullen.Aanmelden

U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor Netwerk Tiel 2.0. Naar verwachting zal de vereniging in de loop van 2015 formeel worden opgericht wat ook kan betekenen dat de vereniging Netwerk Tiel zal opgaan in NetGov. Aangemelden ontvangen hierover bericht. Daarbij zit dan tevens een uitnodiging om u aan te sluiten als lid van de vereniging.